Tietokone ja tietokonepalvelu aiheinen blogi

Teollisuuden kunnossapitoratkaisut ovat kehitetty teollisuuden tarpeisiin

Toisin kuin esimerkiksi kuluttajatuotteiden kohdalla, teollisuudessa investoidaan yleensä suuria summia tuotantolaitteisiin. Koneiden ja laitteiden käyttöikä on yleensä pitkä, useita kymmeniä vuosia, sen lisäksi että niiden hankinta ja ylläpito on suuri investointi. Laitteiden, rakennusten ja infrastruktuurin kunnossa pidosta kannattaa huolehtia ennakoivasti. Kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan on kehitetty erilaisia ratkaisuja, kuten teollisuuden kunnossapitoratkaisut, jotka ovat kattava kokonaisuus, jonka avulla huolto, kunnossapito ja omaisuudenhallinta voidaan hoitaa järjestelmällisesti. Tällä kertaa blogissa on aiheena teollisuuden kunnossapitojärjestelmät. Tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää.

Miksi kunnossapitojärjestelmät ovat tärkeitä investointeja teollisuudessa

Erilaisien teollisuuden järjestelmien ja tuotannossa käytettävien laitteiden käyttöikä on yleensä useita kymmeniä vuosia. Teollisuuden laitteet ja järjestelmät vaativat yleensä suuria investointeja ja näiden järjestelmien pitkän käyttöiällä, suorituskyvyllä, tuottavuudella ja turvallisuudella on usein suuri merkitys, kuten myös niiden ajan tasalla pitämisellä, päivityksellä, uudistamisella ja kehittämisellä. Keskeinen tekijä omaisuuden hallinnassa on omaisuuden arvon ja riskien tunnistaminen, kuten myös parhaan hyödyn saavuttaminen, sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tuotannon haasteita ratkaisemaan sekä omaisuuden pitkän käyttöiän ja sen hyvän tuoton saavuttamiseksi on kehitetty erilaisia teollisuuden kunnossapitoratkaisuja.

Hyvin suunniteltu ja ennakoivasti toteutettu kunnossapito parantaa yrityksen tuottavuutta

Hyvin suunniteltu ennakoiva kunnossapito on avain asemassa, kun halutaan minimoida tuotantoon tarvittavan omaisuuden riskejä sekä parantaa koneiden ja laitteiden suorituskykyä. Hyvän omaisuuden hallintajärjestelmän avulla voidaan monissa tapauksissa parantaa organisaation kilpailuetua ja parhaassa tapauksessa, se voi tuoda suurta parannusta sekä käytettävyyden että tuottavuuden osalta. Riskien, suorituskyvyn ja kustannusten välisen tasapainon pitäminen on omaisuuden hallinnan pääpyrkimys.

Teollisuuden kunnossa pito on kokonaisvaltaista ja ennakoivaa

Teollisuuden kunnossapito ei ole vain kun laitteiden huoltoa tai korjaamista. Se on kokonaisuus, jossa yhdistyy teknisiä, hallinnollisia ja johtamisen alueen toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet liittyvät laitteiden toimintavarmuuden ja tuottavuuden säilyttämiseen ja palauttamiseen, johon kuuluu ennakkohuoltoa, tuotannonkehittämistä, laitehankintoja ja laiteasennuksia. Omaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon tarvitaan tarkkaa tietoa omaisuudesta, sen laadusta, määrästä, arvosta sekä ylläpitokustannuksista. Tuotannossa käytettävien laitteiden ja välineiden tulisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla sekä tuottavuuden kannalta, mutta myös työntekijöiden turvallisuuden vuoksi. Vitec ALMA Oy tarjoaa kunnossapitoratkaisut teollisuudelle. 


jaa