Tietokone ja tietokonepalvelu aiheinen blogi

Omaisuuden hallintajärjestelmät teollisuudelle tuovat huomattavia säästöjä

Teollisuudessa tuotantolaitteet ovat yksi suurimmista investoinneista, joten niiden elinkaari on hyvä saada mahdollisimman pitkäksi.  Omaisuuden hallintajärjestelmät auttavat yrityksiä suunnitelmaan toimintaa pitkällä aikavälillä ja tällaisten ohjelmistojen tärkein tavoite on että yrityksen omaisuus tuottaa enemmän arvoa, kuin siihen kulutetaan resursseja.
Jotta tämä tavoite onnistuisi, se edellyttää tehokasta ja optimoitua ennakoivaa kunnossapidon strategiaa. Kunnossapitoprosessien tehokas hallinta ja toimivuus edellyttävät toisistaan erillisten järjestelmien yhtäaikaista ja saumatonta toimintaa.
Jos kaikkiin prosesseihin on erilliset ohjelmansa ja tietojärjestelmänsä on laadunvalvonta lähes mahdotonta. Digitaalisten järjestelmien käyttäminen kasvaa jatkuvasti, eri tietojärjestelmien tuottama data saattaa helposti olla erillään toisistaan ja jakautunut eripuolille organisaatiota. Tällaista dataa on vaikea hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, johtamisen kannalta on tärkeää saada luotettava kokonaiskuva toiminnasta ja omaisuuden kunnosta.
Hienoa että löysit tämän blogin. Tervetuloa lukemaan! Mikäli tunnet jonkun, joka on myös aiheesta kiinnostunut, jaa ihmeessä artikkeli myös heidän luettavakseen. 

Teollisuuden kunnossapitoratkaisut voi käytännössä tehdä kahdella tavalla. Nämä kaksi tapaa ovat ennakoiminen tai hätäkorjaus. Suunnitteluun kuuluu laitteiden kunnon valvonta, vikojen etsintä ja ennakoivat korjaustoimenpiteet.  Ennalta ehkäisevällä kunnossapidolla on tarkoitus pitää yllä tuotantolaitteiden käyttöominaisuuksia ja palauttaa niiden heikentynyt toimintakyky. Onkin päivän selvää että resursseja kannattaa suunnata suunnitteluun ja ennakoivaan kunnossapitoon - korjaavan kunnossapidon sijaan. Kunnonvalvonta, vikojen etsintä ja ennakoivat huoltotoimenpiteet ovat hyödyllisiä tapoja estää vaurioiden synty ja välttyä suuremmilta korjausoperaatioilta. 

Onneksi on tarjolla apua kunnossapitoratkaisujen suunnitteluun. Omaisuuden hallintajärjestelmät teollisuudelle eli tiedonhallintajärjestelmät on kehitetty tehostamaan prosesseja ja parantamaan tiedonkulkua. Yksi tällainen tietojärjestelmä löytyy Vitec ALMA Oy tarjonnasta. Tämä käytännössä tarkoittaa että resurssit ja riskit pystytään hallitsemaan parhaalla mahdollisella tavalla.  Teollisuuden kunnossapitoratkaisut kannattaa delegoida hallintajärjestelmille, mikäli haluaa varmistaa tuotannon tehokkaan toiminnan. Kun kunnossapito on asiantuntevaa, varmistat myös tuotannon kustannustehokkuuden. Kunnossapito ratkaisujen ammattilainen osaa keskustella kanssasi ennakoivan kunnossapidon merkityksestä ja siitä seuraavista säästöistä. He osaavat räätälöidä järjestelmän juuri sinun yrityksellesi sopivaksi. Varsinkin teollisuudessa huoltojen ja korjausten lykkääminen voi johtaa paljon suurempiin tappioihin. Kun kilpailutat kunnossapito järjestelmiä, ota myös huomioon turvallisuus, laatu ja turvallisuus.  


jaa